שף קונסטנטינובסקי | מושב עולש | טלפון לפרטים והזמנות 052-5689998